02 gry dramatyczne  

Mini Studio Gier Dramatycznych to forma pracy przeznaczona dla młodzieży. Łączy elementy teatru z  elementami psychologii. Pracujemy przede wszystkim nad rozwojem osobowości. Proponowane ćwiczenia pomagają w rozwijaniu umiejętności indywidualnych i grupowych, w tym umiejętności współdziałania w grupie, wrażliwości na problemy innych oraz przełamują bariery między ludźmi..Odgrywanie czy improwizowanie scen stwarza możliwość urozmaicenia sposobów autoprezentacji, jest okazją do ekspresji uczuć, a także do szukania nowych sposobów zachowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w piątki w godzinach 17-19.